21. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 27. listopadu 2006


Na programu bylo mj.:
  • Projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 06/26 Finanční prostředky určené na realizaci Společné zemědělské politiky – změna v položce Kontrolovaná osoba (vypouští se);
  • Projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 06/31 Finanční prostředky vynakládané na výstavbu a technickou obnovu vodohospodářských a ekologických staveb v působnosti Ministerstva zemědělství – změna v položce Kontrolovaná osoba (upřesnění: vybraní příjemci dotací a návratných finančních výpomocí);
  • Projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 06/33 Finanční prostředky poskytované v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska na ochranu životního prostředí v České republice – změna v položce Předmět kontroly;
  • Projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 06/23 Finanční příspěvky poskytnuté zaměstnaneckými pojišťovnami Zajišťovacímu fondu;
  • Projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu;
  • Projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 06/16 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictví;
  • Informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí dle schváleného plánu kontrolní činnosti
  • Projednání změny organizačního řádu NKÚ

tisk stránky