22. zasedání Kolegia NKÚ dne 26.11.2012


Na XXII. zasedání Kolegia NKÚ dne 26. listopadu 2012 bylo projednáno mj. následující:

Odvolání kontrolované osoby ke kontrolní akci:

  • 12/03 - Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně-technické základny fakultních nemocnic (odvolání kontrolované osoby – Fakultní nemocnice Ostrava)
  • 12/04 - Hospodaření s majetkem a s peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti infomačních a komunikačních technologií na Ministerstvu zemědělství (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo zemědělství)

Kontrolní závěry z kontrolních akcí:

  • 12/02 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci Integrovaného operačního programu (schválen)
  • 12/07 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané psychiatrické léčebny (schválen)
  • 12/10 - Peněžní prostředky určené na omezování průmyslového znečistění a environmentálních rizik (schválen)

Ostatní:

  • Změna rozpočtu NKÚ – řádné rozpočtové opatření č. 9

tisk stránky