22. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 4. prosince 2006


Na programu bylo mj.:

  • Projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 06/27 Správa daně z přidané hodnoty po vstupu České republiky do Evropské unie – změna v položce Kontrolovaná osoba (vypouští se);
  • Projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 06/30 Finanční prostředky určené na programy přeshraniční spolupráce – změna v položce Kontrolovaná osoba (upřesňuje se – vybraní příjemci finančních prostředků);

  • Projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 06/03 Finanční příspěvky určené na pořízení dálnice D 8;
  • Informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí dle schváleného plánu kontrolní činnosti
  • Projednání komplexní novely pracovního řádu NKÚ včetně návrhu opatření prezidenta NKÚ, kterým se mění pracovní řád NKÚ a vyhlašuje jeho úplné znění

tisk stránky