23. zasedání Kolegia NKÚ dne 17.12.2012


Na XXIII. zasedání Kolegia NKÚ dne 17. prosince 2012 bylo projednáno mj.:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2012 v kontrolní akci č. 12/27 - Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi (změna v položce kontrolovaná osoba - upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 12/03 - Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně-technické základny fakultních nemocnic (odvolání kontrolované osoby - Fakultní nemocnice Motol)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/01 - Příjmy státního rozpočtu plynoucí z pokut ukládaných územními finančními orgány podle zákona o účetnictví, včetně prověření daňových řízení, a z pokut ukládaných soudy v souvislosti s vedením sbírky listin (schválen)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/04 - Hospodaření s majetkem a s peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti infomačních a komunikačních technologií na Ministerstvu zemědělství (schválen)
  • Změna rozpočtu NKÚ - mimořádné rozpočtové opatření č. 10

tisk stránky