23. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 22.11.2010


Na XXIII. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 22. listopadu 2010 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2009 u kontrolní akce č. 09/26 - Peněžní prostředky určené v rámci regionálních operačních programů na projekty dopravní infrastruktury (změna v položce časový plán – předložení KZ ke schválení);
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2010 u kontrolní akce č. 10/21 - Peněžní prostředky poskytované Ministerstvem zemědělství z národních zdrojů na podporu zemědělských aktivit dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/27 - Peněžní prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací (schváleno);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 10/07 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2009 (schváleno).

tisk stránky