25. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 20.12.2010


Na programu XXV. zasedání Kolegia NKÚ dne 20. prosince 2010 byly tyto body:

  • Projednání změny Organizačního řádu NKÚ;
  • zajištění sídla NKÚ po roce 2012.

Program zasedání Kolegia nebyl schválen.

tisk stránky