3. zasedání Kolegia NKÚ dne 18.2.2013


Na III. zasedání Kolegia NKÚ dne 18. února 2013 bylo projednáno mj.:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2012 v kontrolní akci č. 12/29 - Peněžní prostředky vynakládané na nákup vybraných komodit v resortu Ministerstvo vnitra v návaznosti na projekt centrálního nákupu (změna v položce kontrolovaná osoba - upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2013 v kontrolní akci č. 13/08 - Peněžní prostředky určené na účelovou podporu zemědělského výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo zemědělství (změna v položce kontrolovaná osoba - upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 12/12 - Příjmy z výkonových poplatků (mýtného) a příjmy z časového zpoplatnění pozemních komunikací (časových kupónů), včetně souvisejících výdajů (odvolání kontrolované osoby - Státní fond dopravní infrastruktury)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/03 - Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně-technické základny fakultních nemocnic
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/11 - Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/13 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Technická pomoc
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/15- Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva zemědělství za rok 2011
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/16 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Český hydrometeorologický ústav

tisk stránky