3. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 12. února 2007


Dne 12. února 2007 se konalo III. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu.

Na programu bylo mj.

  • projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 06/20 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu,
  • informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí dle schváleného plánu kontrolní činnosti,
  • projednání návrhu Výroční zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2006.

tisk stránky