3. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 15.2.2010


Na III. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 15. února 2010 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2009 u kontrolní akce č. 09/11 - Správa daně z přidané hodnoty (změna v položce - časový plán)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2009 u kontrolní akce č. 09/26 - Peněžní prostředky určené v rámci regionálních operačních programů na projekty dopravní infrastruktury (změna v položce – časový plán a kontrolovaná osoba – doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2009 u kontrolní akce č. 09/28 - Programy, z nichž jsou spolufinancovány projekty výstavby a rozvoje středisek zimních sportů (změna v položce – kontrolovaná osoba – doplňuje se)
  • Usnesení o odvolání kontrolované osoby Státní zemědělský intervenční fond ke kontrolní akci č. 09/12 - Podpora rybářství v České republice podle operačních programů v letech 2004–2008
  • Usnesení o odvolání kontrolované osoby Ministerstvo zahraničních věcí ke kontrolní akci č. 09/14 - Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcí
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/13 - Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo financí (schválen)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/15 - Peněžní prostředky spravované Správou úložišť radioaktivních odpadů a majetek státu, s nímž je tato organizační složka státu příslušná hospodařit (schválen)
  • Výroční zpráva NKÚ za rok 2009 (schválena)

tisk stránky