3. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 16.2.2011


Na III. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 16. února 2011 bylo projednáno mj. následující:

  • změna plánu kontrolní činnosti na rok 2010 u kontrolní akce č. 10/28 - Peněžní prostředky určené na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podle Programu rozvoje venkova (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se);
  • usnesení o odvolání kontrolované osoby Garanční fond obchodníků s cennými papíry ke kontrolní akci č. 10/09 - Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry a příspěvky vybírané od obchodníků s cennými papíry;
  • kontrolní závěr z kontrolní akce č. 10/30 - Peněžní prostředky určené na výstavbu nové budovy Národní technické knihovny v Praze 6 – Dejvicích (schválen).

tisk stránky