3. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 20. února 2006


Dne 20. února se konalo III. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Na programu jednání bylo mj.:

  • projednání návrhu usnesení o odvolání podaném Finančním úřadem pro Prahu 9 v rámci kontrolní akce 05/19 „Správa daně z přidané hodnoty“;
  • projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce 05/17 „Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností“;
  • projednání návrhu Výroční zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2005.

Dále byla projednána informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí podle schváleného plánu kontrolní činnosti.

tisk stránky