4. jednání Kolegia NKÚ dne 2.3.2015


Na IV. jednání Kolegia NKÚ dne 2. března 2015 bylo projednáno mj. následující:

  • Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu 381 - Nejvyšší kontrolní úřad za rok 2014
  • Účetní závěrka Nejvyššího kontrolního úřadu za účetní období roku 2014
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/01 "Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací" (změna v položce: Kontrolované osoby - doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/02 "Peněžní prostředky státu poskytované na podporu úspor energie" (změna v položce: Kontrolované osoby - upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 14/22 "Peněžní prostředky určené na infrastrukturu pro výuku na vysokých školách" (odvolání kontrolované osoby Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem a Ostravská univerzita v Ostravě)

tisk stránky