4. zasedání Kolegia NKÚ dne 27.2.2012


Na IV. zasedání Kolegia NKÚ dne 27. února 2012 bylo projednáno mj. následující:

Změny plánu kontrolní činnosti:

  • 12/01 - Příjmy státního rozpočtu plynoucí z pokut ukládaných územními finančními orgány podle zákona o účetnictví a soudy v souvislosti s vedením sbírky listin (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se)
  • 12/02 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci Integrovaného operačního programu (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se)

Kontrolní závěry z kontrolních akcí:

  • 11/07 - Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí (schválen)

Ostatní:

  • Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu 381 – Nejvyšší kontrolní úřad za rok 2011

tisk stránky