4. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 1.3.2010


Na IV. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 1. března 2010 bylo projednáno mj. následující:

  • Podnět výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR k provedení kontroly hospodaření Správy Národního parku Šumava z hlediska nakládání se státními prostředky a dodržování zákonů a nařízení vlády vztahujících se k fungování Národního parku Šumava - Kolegium doporučilo zařadit kontrolu do návrhu plánu kontrolní činnosti na rok 2011
  • Usnesení o odvolání kontrolované osoby Ministerstvo zemědělství ke kontrolní akci č. 09/12 - Podpora rybářství v České republice podle operačních programů v letech 2004-2008

tisk stránky