4. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 26. února 2007


Dne 26. února 2007 se konalo IV. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu.

Na programu bylo mj.

  • projednání návrhu usnesení o odvolání kontrolované osoby MO v rámci kontrolní akce č. 06/19 Letouny taktického letectva Armády České republiky;

  • projednání návrhu usnesení o odvolání kontrolované osoby MŠMT v rámci kontrolní akce č. 06/21 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;
  • projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 06/21 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;
  • informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí dle schváleného plánu kontrolní činnosti;
  • projednání doplnění textu Výroční zprávy NKÚ za rok 2006 o informaci týkající se změny sídla NKÚ;
  • projednání návrhu závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu 381 - Nejvyšší kontrolní úřad za rok 2006.

tisk stránky