4. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 6. března 2006


Dne 6. března se konalo IV. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Na programu jednání bylo mj.:

  • projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce 06/05 Finanční prostředky určené na výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí (upřesňují se vybraní příjemci finančních podpor);
  • projednání návrhu usnesení o odvolání podaném MŽP v rámci kontrolní akce 05/23 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí;
  • projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce 05/19 Správa daně z přidané hodnoty a z kontrolní akce 05/36 Nemovitý majetek státu spravovaný Fondem dětí a mládeže „v likvidaci“;
  • projednání návrhu závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu 381 – Nejvyšší kontrolní úřad.

Dále byly projednány informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí podle schváleného plánu kontrolní činnosti.

tisk stránky