5. jednání Kolegia NKÚ dne 30.3.2015


Na V. jednání Kolegia dne 30. března 2015 bylo projednáno mj. následující:

 • Změna rozpočtu na rok 2015 - Rozpočtové opatření č. 1/2015
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/02 "Peněžní prostředky státu poskytované na podporu úspor energie" (změna v položce kontrolované osoby - doplňuje se)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/04 "Peněžní prostředky určené na přípravu a realizaci projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015" (změna v položce kontrolované osoby - upřesňuje se) 
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/06 "Peněžní prostředky strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování operačních programů z hlediska udržitelnosti projektů" (změna v položce kontrolované osoby - upřesňuje se) 
 • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 14/15 "Peněžní prostředky vynakládané na projekty a opatření k podpoře a dosažení efektivní veřejné správy včetně realizace úspor výdajů" (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo vnitra a Ministerstvo průmyslu a obchodu)
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/17 "Správa daně z přidané hodnoty a dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu"
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/19 "Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí za rok 2113, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva životního prostředí za rok 2013"
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/20 "Peněžní prostředky státu vynakládané na výstavbu, provoz a využívání služeb datových center"
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/21 "Peněžní prostředky určené na opravy a údržbu celostátních a regionálních drah"
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/23 "Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Hasičského záchranného sboru ČR"
 • Změna struktury kontrolních závěrů

tisk stránky