5. zasedání Kolegia NKÚ dne 12.3.2012


Na V. zasedání Kolegia NKÚ dne 12. března 2012 bylo projednáno mj. následující:

Změny plánu kontrolní činnosti:

  • 12/01 - Příjmy státního rozpočtu plynoucí z pokut ukládaných územními finančními orgány podle zákona o účetnictví a soudy v souvislosti s vedením sbírky listin (změna v položce předmět a cíle kontroly)
  • 12/11 - Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů (změna v položce časový údaj)

tisk stránky