5. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 12. března 2007


Dne 12. března 2007 se konalo V. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu.

Na programu bylo mj.

  • projednání návrhu na změnu plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 07/02 - Finanční prostředky v oblasti ochrany ovzduší (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesnění);
  • projednání návrhu usnesení o odvolání u kontrolní akce č. 06/39 - Hospodaření Českého báňského úřadu se státním majetkem a finančními prostředky (odvolání kontrolované osoby ČBÚ);
  • informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí dle schváleného plánu kontrolní činnosti.

tisk stránky