5. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 20. března 2006


Dne 20. března se konalo V. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Na programu jednání bylo mj.:

  • projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce 06/07 Prostředky státního rozpočtu poskytované na veřejnou osobní dopravu (upřesňují se vybraní provozovatelé veřejné linkové a drážní osobní dopravy) a u kontrolní akce 06/10 Prostředky státního rozpočtu poskytnuté na program „Podpora reprodukce majetku regionálních zdravotnických zařízení“ (upřesňují se vybraní příjemci dotací);
  • projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce 05/20 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Grantová agentura České republiky;

Dále byla projednána informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí podle schváleného plánu kontrolní činnosti.

tisk stránky