5. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 7.3.2011


Na V. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 7. března 2011 bylo projednáno následující:

  • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2011 o kontrolní akci č. 11/35 - "Peněžní prostředky z Evropského sociálního fondu předfinancované a spolufinancované ze státního rozpočtu určené na projekty realizované na území hlavního města Prahy";
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 10/09 - "Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry a příspěvky vybírané od obchodníků s cennými papíry" - kontrolní závěr schválen.

tisk stránky