5. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 8.3.2010


Na V. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 8. března 2010 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2010 u kontrolní akce č. 10/03 - Peněžní prostředky určené na podporu a integraci občanů se zdravotním postižením (změna v položkách – cíl kontroly; kontrolovaná osoba – vypouští se, doplňuje se)

tisk stránky