6. zasedání Kolegia NKÚ dne 25.3.2013


Na VI. zasedání Kolegia NKÚ dne 25. března 2013 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2013 v kontrolní akci č. 13/02 - Daňové nedoplatky spravované finančními úřady (změna v položce kontrolovaná osoba - doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2013 v kontrolní akci č. 13/03 - Peněžní prostředky určené na přímé platby SAPS (jednotná platba na plochu), Top-UP (národní doplňková platba), oddělené platby na rajčata, oddělené platby na cukr (změna v položce předmět kontroly)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2013 v kontrolní akci č. 13/04 - Peněžní prostředky určené na financování projektů realizovaných v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 (změna v položce kontrolovaná osoba - vypouští se, upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2013 v kontrolní akci č. 13/06 - Peněžní prostředky určené na investice v působnosti Akademie věd České republiky a veřejných výzkumných institucí, u nichž je Akademie věd zřizovatelem (změna v položce kontrolovaná osoba - upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 12/20 - Prostředky vybírané na základě zákona při nakládání s nebezpečnými odpady (odvolání kontrolované osoby - AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., Praha)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/17 - Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Municipální finanční společnosti a.s., peněžní prostředky se zárukou státu a majetková účast státu v této společnosti
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/22 - Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra

tisk stránky