6. zasedání Kolegia NKÚ dne 26.3.2012


Na VI. zasedání Kolegia dne 26.3.2012 bylo projednáno mj. následující:

Změny plánu kontrolní činnosti:

  • 12/02 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci Integrovaného operačního programu (změna v položce kontrolovaná osoba – doplňuje se)

Odvolání kontrolované osoby ke kontrolní akci:

  • 11/17 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na prioritní osu Počáteční vzdělávání (odvolání kontrolované osoby www.scio.cz, s.r.o, Praha)

Kontrolní závěry z kontrolních akcí:

  • 11/12 - Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Policie České republiky
  • 11/13 - Peněžní prostředky vynaložené na pořízení a provoz systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republiky
  • 11/15 - Peněžní prostředky určené na zlepšování kvality života ve venkovských oblastech podle Programu rozvoje venkova

Ostatní:

  • Podnět Senátu PČR pro přezkoumání zakázky na účet MPSV na dodávku informačních systému pro úřady práce sloužící pro výplatu sociálních dávek od 1. ledna 2012
  • Změna rozpočtu NKÚ za rok 2012 – mimořádné rozpočtové opatření č. 2
  • Změna rozpočtu NKÚ za rok 2012 – řádné rozpočtové opatření č. 3

tisk stránky