6. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 14.3.2011


Na VI. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 14. března 2011 byl schválen usn. č. 4/VI/2011 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu 381 – Nejvyšší kontrolní úřad za rok 2010.

tisk stránky