6. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 26. března 2007


Dne 26. března 2007 se konalo VI. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu.

Na programu bylo mj.

  • Projednání návrhu kontrolního závěru z KA č. 06/39 – Hospodaření Českého báňského úřadu se státním majetkem a finančními prostředky
  • Informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí dle schváleného plánu kontrolní činnosti

tisk stránky