6. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 3. dubna 2006


Dne 3. dubna 2006 se konalo VI. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Na programu jednání bylo mj.:

  • projednání návrhu usnesení o odvolání kontrolované osoby Česká konsolidační agentura v rámci kontrolní akce č. 05/27 Hospodaření České konsolidační agentury s finančními prostředky a majetkem státu;
  • projednání návrhu usnesení o odvolání kontrolovaných osob Jihomoravský kraj a Ústecký kraj v rámci kontrolní akce č. 05/37 Finanční prostředky určené ze státního rozpočtu k úhradě závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady;

Dále byla projednána informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí podle schváleného plánu kontrolní činnosti.

tisk stránky