7. zasedání Kolegia NKÚ dne 15.4.2013


Na VII. zasedání Kolegia NKÚ dne 15. dubna 2013 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2013 v kontrolní akci č. 13/03 - Peněžní prostředky určené na přímé platby (změna v položce kontrolovaná osoba - upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2013 v kontrolní akci č. 13/06 - Peněžní prostředky určené na investice v působnosti Akademie věd České republiky a veřejných výzkumných institucí, u nichž je Akademie věd zřizovatelem (změna v položce kontrolovaná osoba - doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2013 v kontrolní akci č. 13/08 - Peněžní prostředky určené na účelovou podporu zemědělského výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo zemědělství (změna v položce kontrolovaná osoba - doplňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 12/20 - Prostředky vybírané na základě zákona při nakládání s nebezpečnými odpady (odvolání kontrolované osoby - Ministerstvo životního prostředí)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/12 - Příjmy z výkonových poplatků (mýtného) a příjmy z časového zpoplatnění pozemních komunikací (časových kuponů), včetně souvisejících výdajů

tisk stránky