7. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 22.3.2010


Na VII. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 22. března 2010 bylo projednáno mj. následující:

  • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2010 o kontrolní akci č. 10/29 - Peněžní prostředky určené na zlepšování životního prostředí a krajiny podle Programu rozvoje venkova
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2010 u kontrolní akce č. 10/08 - Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/12 - Podpora rybářství v České republice podle operačních programů v letech 2004–2008 (schváleno)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/14 - Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcí (schváleno)
  • Usnesení o odvolání kontrolované osoby Ministerstvo obrany ke kontrolní akci č. 09/17 - Peněžní prostředky určené na výstavbu a rekonstrukci zařízení správních částí Ministerstva obrany

tisk stránky