7. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 24. dubna 2006


Dne 24. dubna 2006 se konalo VII. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Na programu jednání bylo mj.:

  • projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce 05/22 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví“;
  • projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce 05/23 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí“;
  • projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce 05/30 „Hospodaření zeměměřických a katastrálních orgánů s majetkem státu a finančními prostředky státního rozpočtu“;
  • informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí podle schváleného plánu kontrolní činnosti.

tisk stránky