7. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 4. května 2009


Na VII. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 4. května 2009 bylo projednáno mj. následující:

 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2009 u kontrolní akce č. 09/10 – Majetek státu a peněžní prostředky určené na činnost okresních soudů a soudů s působností okresních soudů (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se);
 • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2009 o kontrolní akci č. 09/28 – Programy, z nichž jsou spolufinancovány projekty výstavby a rozvoje středisek zimních sportů;
 • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2009 o kontrolní akci č. 09/29 – Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky;
 • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2009 o kontrolní akci č. 09/30 – Výdaje vyplacené Českou správou sociálního zabezpečení v kapitole státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí na dávky důchodového pojištění za rok 2009;
 • Odvolání kontrolované osoby Vyhlídky, občanské sdružení u kontrolní akce č. 08/25 – Finanční prostředky určené na realizaci opatření LEADER+ a LEADER;
 • Odvolání kontrolované osoby Mikroregion Nový Dvůr u kontrolní akce č. 08/25 – Finanční prostředky určené na realizaci opatření LEADER+ a LEADER;
 • Odvolání kontrolované osoby Ministerstvo dopravy u kontrolní akci č. 08/26 – Finanční prostředky na pořízení silničního spojení Brno-Vídeň (R52);
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/22 – Finanční prostředky určené na čištění odpadních vod;
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/24 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Energetický regulační úřad a hospodaření v rámci této kapitoly;
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/28 – Majetek státu a prostředky státního rozpočtu v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;
 • Podnět kontrolního výboru PSP ČR k provedení kontroly čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu na Integrovaný informační systém Státní pokladny.

tisk stránky