8. zasedání Kolegia NKÚ dne 2.5.2012


Na VIII. zasedání Kolegia NKÚ dne 2. května 2012 bylo projednáno mj. následující:

Změny plánu kontrolní činnosti:

  • 11/18 - Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007–2013 na rozvoj městských a venkovských oblastí (změna v položce časový plán)

Kontrolní závěry z kontrolních akcí:

  • 11/21 - Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek a závazků

Odvolání kontrolované osoby ke kontrolní akci:

  • 11/18 - Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007–2013 na rozvoj městských a venkovských oblastí (odvolání kontrolované osoby obec Vítězná)
  • 11/19 - Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007–2013 na stabilizaci a rozvoj měst a obcí (odvolání kontrolované osoby obec Boršov nad Vltavou a Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad)
  • 11/20 - Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro období 2007–2013 na rozvoj měst (odvolání kontrolované osoby statutární město Frýdek-Místek)
  • 11/35 - Peněžní prostředky z Evropského sociálního fondu předfinancované a spolufinancované ze státního rozpočtu určené na projekty realizované na území hlavního města Prahy (odvolání kontrolované osoby hlavní město Praha)

tisk stránky