8. zasedání Kolegia NKÚ dne 29.4.2013


Na VIII. zasedání Kolegia NKÚ dne 29. dubna 2013 bylo projednáno mj. následující:

  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/19 - Peněžní prostředky určené na realizaci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost;
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/20 - Prostředky vybírané na základě zákona při nakládání s nebezpečnými odpady;
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/24 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český úřad zeměměřický a katastrální a jeho vybrané podřízené organizační složky státu;
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/25 - Peněžní prostředky státu poskytované na protidrogovou politiku;
  • Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 2;
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2013 v kontrolní akci č. 13/18 - Peněžní prostředky poskytnuté Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., ze státního rozpočtu, záruky státu za závazky z pojištění vývozních úvěrových rizik a výkon akcionářských práv státu u Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (změna v položce - předmět kontroly).

tisk stránky