8. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 15. května 2006


Dne 15. května 2006 se konalo VIII. Zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Na programu bylo mj.:

  • projednání návrhu na doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2006 o kontrolní akci č. 06/38 - Hospodaření státního podniku Vojenské lesy a statky ČR;
  • projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 06/03 - Finanční prostředky určené na pořízení dálnice D8 - změna v položce Kontrolovaná osoba;
  • Projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 06/10 - Prostředky státního rozpočtu poskytnuté na program "Podpora reprodukce majetku regionálních zdravotnických zařízení" - změna v položce Kontrolovaná osoba;
  • Projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 06/12 - Finanční prostředky státního rozpočtu určené na programy podpory regionálního rozvoje - změna v položce Kontrolovaná osoba;
  • Projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 06/27 - Správa daně z přidané hodnoty po vstupu České republiky do Evropské unie - změna v položce Časový plán;
  • Projednání návrhu usnesení o odvolání kontrolované osoby SZIF v rámci kontrolní akce č. 05/32 - Finanční prostředky určené na programy strukturální podpory v zemědělství;
  • Projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 05/18 - Hospodaření s finančními prostředky určenými na výstavbu a obnovu pražského metra;
  • Projednání a schválení návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 05/37 - Finanční prostředky určené ze státního rozpočtu k úhradě závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady;
  • Informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí dle schváleného plánu kontrolní činnosti

tisk stránky