8. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 18. května 2009


Na VIII. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 18. května 2009 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2009 u kontrolní akce č. 09/09 – Peněžní prostředky určené na realizaci Jednotného programového dokumentu regionu soudržnosti Praha pro Cíl 2 (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se)
  • Odvolání kontrolované osoby Ministerstvo zemědělství u kontrolní akce č. 08/25 – Finanční prostředky určené na realizaci opatření LEADER+ a LEADER
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/27 – Finanční prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací

tisk stránky