8. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 18.4.2011


Na VIII. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 18. dubna 2011 bylo projednáno mj. následující:

  • změna plánu kontrolní činnosti na rok 2010 u kontrolní akce č. 10/20 - "Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2010" (změna v položce cíle kontroly, časový plán – předložení KZ ke schválení);
  • změna plánu kontrolní činnosti na rok 2010 u kontrolní akce č. 10/23 - "Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska" (změna v položce kontrolovaná osoba – doplňuje se);
  • změna plánu kontrolní činnosti na rok 2011 u kontrolní akce č. 11/05 - "Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad ve vlastnictví státu" (změna v položce předmět kontroly, cíle kontroly, kontrolovaná osoba – upřesňuje se);
  • usnesení o odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo obrany u kontrolní akce č. 10/10 - "Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky";
  • usnesení o odvolání kontrolované osoby – „LUKOP spol. s r.o." u kontrolní akce č. 10/29 - "Peněžní prostředky určené na zlepšování životního prostředí a krajiny podle Programu rozvoje venkova".

tisk stránky