9. jednání Kolegia NKÚ dne 27.6.2016


Na IX. jednání Kolegia NKÚ dne 27. června 2016 bylo projednáno následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti v kontrolní akci č. 16/19 - Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Grantová agentura České republiky (změna v položce Kontrolované osoby - upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti v kontrolní akci č. 16/20 - Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sportu a tělovýchovy (změna v položce Kontrolované osoby - upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti v kontrolní akci č. 16/21 - Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu (změna v položce Kontrolované osoby - upřesňuje se)
  • Odvolání v kontrolní akci č. 15/34 - Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev (odvolání kontrolované osoby - Ministerstvo zemědělství)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/09 - Peněžní prostředky vynakládané na podporu vzdělávání a na poradenství a propagaci v resortu Ministerstva zemědělství
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/35 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2015, účetní závěrka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2015 a údaje předkládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2015

tisk stránky