9. zasedání Kolegia NKÚ dne 13.5.2013


Na IX. zasedání Kolegia NKÚ 13. května 2013 bylo projednáno mj.:

  • Změna plánu kontrolní činnosti v kontrolní akci č. 13/13 - Peněžní prostředky státu určené regionálním zdravotnickým zařízením (změna v položce kontrolovaná osoba - upřesnění příjemců dotací)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/21 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
  • Návrh rozpočtu kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2014

tisk stránky