9. zasedání Kolegia NKÚ dne 14.5.2012


Na IX. zasedání Kolegia NKÚ dne 14. května 2012 bylo projednáno mj. následující:

Změny plánu kontrolní činnosti:

  • 12/24 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český úřad zeměměřický a katastrální a jeho vybrané podřízené organizační složky státu (změna v položce časový plán),
  • 12/35 - Vznik Úřadu práce České republiky na základě zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, a jeho hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu (změna v položce předmět kontroly, cíle kontroly).

Podněty k provedení kontroly:

  • Podnět Kontrolního výboru PSP ČR k provedení kontroly IT systému pro výplatu sociálních dávek na úřadech práce.

Odvolání kontrolované osoby ke kontrolní akci:

  • 11/18 - Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007–2013 na rozvoj městských a venkovských oblastí (odvolání kontrolované osoby – město Hodkovice nad Mohelkou a město Jaroměř),
  • 11/27 - Peněžní prostředky určené k naplnění cílů společné migrační a azylové politiky Evropské unie (odvolání kontrolované osoby – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra a SOZE, Brno).

tisk stránky