9. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 1. června 2009


Na IX. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 1. června 2009 bylo projednáno následující:

  • kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/29 – Finanční prostředky určené na programy podpory rozvoje průmyslových zón a regeneraci území a objektů pro následné průmyslové a podnikatelské využití;
  • kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/30 – Hospodaření Ministerstva obrany se státním majetkem;
  • změna textu přílohy k usnesení Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu č. 11/VII/2009 ze dne 4. května 2009 týkající se kontrolního závěru č. 08/22 – Finanční prostředky určené na čištění odpadních vod.

tisk stránky