9. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 2.5.2011


Na IX. zasedání Kolegia NKÚ dne 2. května 2011 bylo projednáno mj. následující:

  • Podnět Kontrolního výboru PSP ČR k provedení kontroly čerpání finančních prostředků z rozpočtu ČR poskytnuté v souvislosti s pořádáním Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009, které byly vynaloženy v období po ukončení kontroly NKÚ č. 07/27 do doby vypořádání celé akce;
  • Podnět Petičního výboru PSP ČR k provedení kontroly dotací kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, výdajový okruh Podpora činnosti v oblasti sportu, program 7 – sport zdravotně postižených za období 2004–2010;
  • Podnět Hospodářského výboru PSP ČR zařadit do plánu kontrolních akcí v roce 2011 „prověření ekonomické efektivity a dopadů zpomalení a zastavení výstavby dopravních staveb v roce 2010 v resortu Ministerstva dopravy“;
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2011 u kontrolní akce č. 11/07 - "Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí" (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se);
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2011 u kontrolní akce č. 11/26 - "Účetní závěrka a finanční výkazy České správy sociálního zabezpečení za rok 2011" (změna v položce zahájení kontroly, předložení KZ ke schválení);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 10/10 - "Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky" (schválen);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 10/14 - "Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady" (schválen).

tisk stránky