9. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 27.4.2010


Na IX. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 27. dubna 2010 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2009 u kontrolní akce č. 09/18 - Peněžní prostředky určené na odstraňování starých ekologických zátěží (změna v položce - časový plán)
  • Usnesení o odvolání kontrolované osoby Česká správa sociálního zabezpečení ke kontrolní akci č. 09/30 - Výdaje vyplacené Českou správou sociálního zabezpečení v kapitole státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí na dávky důchodového pojištění za rok 2009
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/11 - Správa daně z přidané hodnoty (schváleno) 
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/16 - Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D47 Lipník nad Bečvou – státní hranice s Polskem (schváleno)

tisk stránky