9. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 29. května 2006


Dne 29. května 2006 se konalo IX. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Na programu jednání bylo mj.:

  • Projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 06/03Finanční prostředky určené na pořízení dálnice D8 – změna v položce Kontrolovaná osoba
  • Projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 06/14Prostředky státního rozpočtu vynaložené na „Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven“
  • Projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 06/17Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené na činnost národních parků – změna v položce Předmět kontroly, Cíl kontroly a Kontrolovaná osoba;
  • Projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 06/27Správa daně z přidané hodnoty po vstupu České republiky do Evropské unie – změna v položce Kontrolovaná osoba;
  • Projednání návrhu usnesení o odvolání ke KA č. 05/38Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na pořizování dlouhodobého majetku v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (odvolání KO Úřad práce v Bruntále);
  • Projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 05/32Finanční prostředky určené na programy strukturální podpory v zemědělství (kontrolní závěr byl schválen);
  • Informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí dle schváleného plánu kontrolní činnosti

tisk stránky