Evropský účetní dvůr vydal výroční zprávy za rok 2017


Výroční zpráva EÚD 2017 titulní stránka

EÚD každoročně provádí audit příjmů a výdajů rozpočtu EU a vydává výrok o míře spolehlivosti roční účetní závěrky a souladu příjmových a výdajových operací s platnými pravidly a nařízeními.

Související odkazy

tisk stránky