Evropský účetní dvůr vyhlásil příjem prací na Cenu EÚD pro rok 2020 za výzkum v oblasti kontroly veřejného sektoru


Banner pro Cenu EÚD 2020

Letošním tématem je přidaná hodnota EU. Cena je určena pro akademické a výzkumné pracovníky, kteří zveřejnili recenzované články nebo písemné práce založené na teoretických nebo empirických studiích, které se týkají kontrol veřejného sektoru, zejména v kontextu EU.

Uzávěrka přihlášek: 30. června 2020 (termín byl prodloužen)

Další informace na webových stránkách Evropského účetního dvora.

tisk stránky