Kontaktní výbor


Kontaktní výbor je shromážděním vedoucích představitelů nejvyšších auditních institucí členských států EU a Evropského účetního dvora. Kontaktní výbor přispívá k výměně odborných znalostí a zkušeností s auditem finančních prostředků EU a v dalších záležitostech, které se týkají EU. Cílem výboru je přispívat ke zlepšení finančního řízení a k řádné správě EU. Schůzky Kontaktního výboru se konají jednou ročně v jedné z členských zemí EU.

NKÚ je aktivní v těchto pracovních uskupeních Kontaktního výboru:

Styčný pracovník NKÚ:

Mgr. Petra Lanská
e-mail: petra.lanska (at) nku.cz

tisk stránky