Agenda žádostí podle zákona č. 82/1998 Sb.


Žádost ze dne 25. ledna 2016 o poskytnutí veškerých údajů o agendě žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup (zejm. data o počtu přijatých a vyřízených žádostí, vyplacených náhrad a způsobu vyřízení žádostí)

Poskytnuté informace:

  1. Vůči Nejvyššímu kontrolnímu úřadu nebyla vznesena žádná žádost o náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 82/1998").
  2. Nejvyšší kontrolní úřad neposkytl žádné finanční plnění na základě zákona č. 82/1998 Sb.
  3. Nejvyšší kontrolní úřad nepožadoval žádnou regresní úhradu podle § 16 zákona č. 82/1998 Sb., neboť k žádné škodní události podle tohoto zákona nedošlo.

tisk stránky