Aplikace zákona č. 82/1998 Sb.


Žádost ze dne 23. 7. 2015 o informace související s aplikací zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., onotářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Obsah žádosti a poskytnuté informace:

Dotaz 1: "Počet případů vznesených vůči vašemu úřadu o náhradu škody s odkazem na zákon č. 82/1998 v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015".

Odpověď: V dotazovaných letech vůči NKÚ nebyla vznesena žádná žádost o náhradu škody s odkazem na zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz 2: "Výše škody, kterou váš úřad vyplatil na základě zákona č. 82/1998 v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015:

  1. Na základě rozhodnutí soudu
  2. Na základě mimosoudní dohody".

Odpověď: V návaznosti na předchozí odpověď - 0 Kč.

Dotaz 3: "Počet případů, ve kterých váš úřad vymáhal vzniklou škodu po úřednících, v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015".

Odpověď: V návaznosti na předchozí odpovědi - 0.

Dotaz 4: "Výše vymáhané škody po úřednících (tzv. výše regresu) v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015."

Odpověď: V návaznosti na předchozí odpovědi - 0 Kč.

Dotaz 5: "Výše škody, která byla úředníky uhrazena (uhrazený regres) v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015".

Odpověď: V návaznosti na předchozí odpovědi - 0 Kč.

tisk stránky