Aplikace zákona o střetu zájmů


Žádost ze dne 5. 12. 2014 o informace týkající se aplikace zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o střetu zájmů"):

Dotazy:

1) Vede Váš úřad registr oznámení, ve smyslu §§ 13 a 14 zákona o střetu zájmů? Pokud ano, kdy byl ve Vašem úřadě založen tzv. evidenční orgán zabezpečující vedení registru?

2) Pokud Váš úřad registr sám nevede: Jakému jinému úřadu (evidenčnímu orgánu) jsou pravidelně odevzdávány prohlášení veřejných funkcionářů Vašeho úřadu, kteří jsou - dle § 12 zákona o střetu zájmů - povinní vždy do 30. června následujícího kalendářního roku odevzdávat svá oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích?

Poskytnuté informace:

1) NKÚ nevede registr oznámení ve smyslu § 13 zákona o střetu zájmů a není evidenčním orgánem podle § 14 tohoto zákona.

2) Pro veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. i) zákona o střetu zájmů (prezident, viceprezident a člen Nejvyššího kontrolního úřadu) je podle § 14 odst. 1 písm. a) zákona o střetu zájmů evidenčním orgánem Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

tisk stránky