Částečné pracovní úvazky a kontrola NSS


Žádost ze dne 9. 3. 2015 o přehled profesí, jež jsou vykonávány pro NKÚ na částečný úvazek (a zvlášť úvazky 0,1), a informaci o poslední kontrole hospodaření NSS v Brně

Poskytnuté informace:

1) Přehled profesí, jež jsou vykonávány na částečný úvazek:

Profese Výše úvazku Počet
referent 0,75 1
referent 0,875 1
sekretářka 0,875 1
mzdová účetní 0,75 1
kontrolor - metodik 0,53 1
kontrolor - metodik 0,6 1
kontrolor - metodik 0,75 1
kontrolor 0,6 4
kontrolor 0,75 4
kontrolor 0,875 2

Na pracovní úvazek 0,1 nepracuje pro NKÚ žádný ze zaměstnanců.

2) Ke dni podání žádosti NSS (Nejvyšší správní soud) v Brně nebyl kontrolovanou osobou v žádné z realizovaných kontrolních akcí NKÚ, tzn. NKÚ hospodaření NSS v Brně dosud nekontroloval.

tisk stránky